Energetický příplatek produktů Kugler

Vzhledem ke složité situaci na trhu s energiemi, zejména cenou plynu byla firma Kugler Colors od října 2022 nucena ke každému dodanému 1kg zboží účtovat energetický příplatek 320,-/kg.

Fixace ceny plynu není zatím možná, proto budeme tento příplatek účtovat do doby, dokud se nepodaří zajistit stálé ceny plynu. Potom aktuálně upravíme ceník.