Kuličkový park Loděnice

Náš Kuličkový park v Loděnici vám přináší radost již od roku 2012, kdy jsme jej pro vás vytvořili. Nabízí dvě dráhy o délce deseti metrů. Na toto hřiště si můžete přijít zacvrnkat kuličky do důlku nebo zahrát oblíbenou hru petanque. Povrch hřiště je tvořený jemným štěrkem. Plochu hřiště můžete, po domluvě s vedením firmy, využít pro firemní akce spojené s turnajem ve cvrnkání nebo v petanque. Přímo u hřiště je naše prodejna se skleněnými cvrnkacími kuličkami, která je otevřena každý všední den. Hřiště je veřejně přístupné bez jakéhokoliv poplatku.

Prosíme Vás, dodržujte provozní řád.

PROVOZNÍ ŘÁD

Určeno pro: děti od 3 let, ženy a muže jakéhokoli věku
Vlastník a provozovatel:

Ginzel, s.r.o.
Husovo nám. 12
267 12 Loděnice

www.sklenene-kulicky.cz
www.kulickovy-park.cz
www.ginzel.cz

IČ: 254 11 357
tel.: 311 671 768

logo

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠŤ NA CVRNKÁNÍ KULIČEK

1) Hřiště je otevřeno denně v době od 8.00 do 20.00 hodin.
2) Hřiště lze užívat jen za příznivého počasí, které nebrání účelu jeho užívání.
3) Každý vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za následky svého chování.
4) Za děti zodpovídá jejich zákonných zástupce, děti ve věku 3-7let musí být doprovázeny dospělou osobou.
5) Na hřišti není výslovně dovoleno:

  • poškozovat a znečišťovat hřiště a okolí
  • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky
  • rozdělávat ohně, stanovat a nocovat
  • pořádat propagační a reklamní akce bez souhlasu provozovatele
  • vstupovat na hřiště se zvířaty
  • užívat hřiště při dešti, sněhu a náledí
  • rušit nadměrným hlukem
  • svým chováním omezovat provoz a pohyb osob v okolí hřiště

V případě poranění, požáru nebo jiné nehody volejte tel.č. 112
Při poškození herních prvků volejte správce hřiště na tel.č. 311 671 768