Glitry a posypy

Obchodní zastoupení firmy Sigmund Lindner GmbH.

SiLiglit Grade I

Kvalitní polyesterové glitry, které jsou pro své fyzikální vlastnosti většinou používané při průmyslové výrobě.