Fotovoltaické elektrárny

Naše společnost přijala začátkem roku 2023 rozhodnutí o přijetí opatření na snižování vzniku emisí CO2 s cílem kolem roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je letošní uvedení do provozu 2 fotovoltaických elektráren na střechách naší společnosti.

Celkový instalovaný výkon 60kWp dokáže dodat do sítě cca 5-6MWh měsíčně. Z toho dokážeme v naší produkci užít cca 65%, zbytek prodáme jiným spotřebitelům. V letošním roce jsme ke konci srpna tímto snížili produkci CO2 už o 15 000kg.