Technologie výroby

Naše technologie výroby a zpracování skleněných kuliček vycházejí z letité tradice výroby skleněných perel a korálků, kterou jsme nadále rozpracovali a upravili pro náročné aplikace ve farmacii, průmyslu barev, kosmetice či chemickém průmyslu.

Surovina (hrubě vylisované kuličky) si zajišťujeme v převážné míře u našich dodavatelů (skláren nebo zpracovatelů skla) zakázkovou výrobou na našich strojích a formách. Dodavatele volíme podle požadované vlastnosti skloviny, ze které mají být vyrobeny finální kuličky.
Vysokou kvalitu  dalšího zpracování našich skleněných kuliček zajišťujeme rozdělením výrobních kompetencí mezi specializované dodavatele. Tím jsme schopni dosahovat vysokých přesností a kvality hotových skleněných kuliček.

V sídle firmy v Loděnici u Berouna držíme velkou zásobu celého sortimentu skleněných kuliček pro zajištění dodavatelské flexibility a udržení variability sortimentu.

Veškeré námi dodané skleněné a keramické kuličky procházejí v Loděnici výstupní kontrolou podle interních nastavených standardů a podle mezinárodních standardů kontroly kvality AQL. Na požádání dodáváme zákazníkům měřící protokoly z našich kontrolních měření, produktové listy, bezpečnostní listy případně další specializované informace nastavené podle kvalitativních standardů konkrétního produktu.

V roce 2011 jsme se rozhodli část specializované výroby skleněných kuliček pro zdravotnické účely umístit a nadále rozvinout ve vlastních prostorách v Loděnici. Za tím účelem jsme postavili novou halu a získali dotaci z Evropských strukturálních fondů z Operačního programu Podnikání a inovace. Díky tomu jsme zavedli unikátní zpracování borosilikátových kuliček v kulatící peci, kterou jsme speciálně pro tento účel vyvinuli se společností Desko.