Uplatnění šišek a granulátů

Obchodní zastoupení firmy Specialglashütte Kugler-Colors.

Šišky a granuláty firmy KUGLER – COLORS se užívají při hutním zpracování skla, kdy sklárna nemusí tavit vlastní barevnou sklovinu, ale při výrobě použije už hotové barvy ve formě přetahových šišek, granulátu nebo moučky. Výhoda tohoto postupu spočívá hlavně v tom, že se sklárna nemusí zabývat složitým procesem tavení barevných skel. Odpadnou ji všechna úskalí znalosti tavení barevných skel a s tím spojených technologických úskalí a opatření ve výrobě.