Uplatnění keramických kuliček

Obchodní zastoupení firmy Sigmund Lindner GmbH.

Mletí, rozmělňování a zjemňování

Keramické kuličky hrají důležitou roli při přípravě částic pro mnoho produktů, jako jsou barvy, laky nebo inkousty.

Těžba minerálů

Kuličky pomáhají při těžbě minerálů a zpracovávají surovinu způsobem šetrným ke zdrojům.

Výroba barev

Kuličky se využívají při procesu mokrého mletí. Částice barviva se rozmělňují v až na několik mikronů, někdy nanometrů.

Potahování

Keramické kuličky se používají například i jako plniva v papírech, nebo na nátěry na stěnách.

Keramický průmysl

Zpracování užitkové i technické keramiky.

Agrochemie

Využití kuliček při výrobě agrochemie.

Výroba baterií

K rozmělňování součástí baterie se využívají keramické kuličky pro svou nízkou míru opotřebení.

Farmacie

Keramické kuličky se používají pro výrobu účinných farmaceutických látek.