Glitry podle použití

{ Text Block: }

Glitry a jejich dělení

Glitry a posypy mají široké využití v mnoha průmyslových odvětvích. Rozlišujeme je podle několika různých faktorů:

  • podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:

o    aluminiové (hliníkové)
o    polyesterové
o    skleněné

  • podle účelu použití:

o    kosmetické – s atestem o zdravotní nezávadnosti
o    technické – s technickým listem o složení a odolnosti v různých chemických roztocích

  • podle tvaru:

o    glitr – šestiúhelník, čtverec, obdélník, tvary (hvězdy, srdce, kytičky…)
o    granule, střípek

 

{ Text Block: }

Vzorkovnice

Polyesterové glitry:

Hliníkové glitry

Skleněné glitry

První dva řádky vzorkovnice jsou velikosti, ve kterých se glitry vyrábějí. Pod každým okýnkem je číslo, které se skládá ze třech částí, oddělených pomlčkou. První čtyřciferné číslo udává velikost glitru, další číslo za pomlčkou udává barvu glitru a poslední číslo je označení šarže.

{ Info Box: }

Pro výpočet spotřeby na pokrytí jednoho metru čtverečního, doporučujeme následující tabulku:

mengenkalkulation_cz.xls [36352 b]

{ Blank Space }

{ Gallery. Images (5): 1289, 1316, 1317, 1285, 1286 }

svicky_1
Caption: Svíčky
lak
Caption: Lak
ozdoby
Caption: Ozdoby
Líčení
Caption: Líčení
glitry
Caption: Glitry