DOTACE EU – INOVACE PRODUKTU A PROCESU VE SPOLEČNOSTI GINZEL, S.R.O.

Od dubna 2015 jsme v rámci realizované dotace „Inovace produktu (skleněných technických kuliček) a procesu ve společnosti Ginzel, s.r.o.“ z operačního programu Podnikání a inovace, výzva IV., prodloužení II. uvedli do provozu dva brousící stroje od firmy SMS Schonungen / Německo.

Zařazením těchto strojů do výrobního postupu firmy, jsme nadále zpřesnili výrobu skleněných technických kuliček.