Výroba akumulátorů

Vysoce výkonné baterie hrají stále důležitější roli, zejména v oblasti elektromobility a při skladování elektrické energie. Materiály baterií, jako jsou sloučeniny lithia nebo křemíku, uhlík a oxid hlinitý pro anodu, katodu a další části baterie, musí být pro výrobu baterií zpracovány a rozmělněny na určené velikosti jednotlivých částic. Většinou se používají nejmodernější perlové mlýny s mokrým mletím. Náplní těchto mlýnů jsou precizně vyrobené mlecí keramické kuličky s téměř nulovým opotřebením, protože, kontaminace materiálů abrazí mlecích kuliček vážně zhoršuje vlastnosti baterie.

Související produkty: