Průmysl barev a nátěrů

Většinou se používá proces mokrého mletí, při kterém se částice barviva nebo pigmenty rozmělňují v suspenzích nebo disperzích až na několik mikronů, někdy nanometrů. Kuličky jsou pomocným prostředkem v perličkovém mlýně pro přenos mechanické energie na částice, které mají být rozmělněny. Úpravou velikosti částic barev a laků získáte jejich požadované vlastnosti, jako je krytí, tloušťka nátěru, lesk nebo trvanlivost.

Související produkty: