Výpočet parametrů kuličky

{ Text Block: }

Zadejte průměr kuličky a hustotu skla, v tabulce se vám automaticky vypočítají ostatní parametry.

Vaše hodnoty můžete průběžně přepisovat a vypočítané hodnoty se budou měnit průběžně jak píšete.

mm
g/cm3
ks
g
ks
g

*Hustota skla viz tabulka níže

 

Objem kuličky:

V=4/3·π·r3

V=1/6·π·d3

 

Povrch kuličky:

S=π·d2

 

Hustota vybraných typů skel

Název hustota g/cm3 Název hustota g/cm3
Borosilikat (Simax) 2,23 Sal 2,39
Liba 2,58 Palex 2,45
K4 ŽBS 2,52 KS 2,49
B-sklo 2,51 Unihost 2,49
Neutrál 2,36 PN 2,61
F-2 3,61 MoKa 2,33
AR-Glas 2,52 Kovar 2,22
K1 – H 2,50 WoKa 2,38
ILLAX 2,50 LL 2,16
FIOLAX-klar 2,34 Fe-sklo 3,16
FIOLAX-braun 2,42 FeCr-sklo 3,25
K64 (21%Pb) 2,89 Mg-sklo 2,52
K94 (32%Pb) 3,13 Pb-sklo 24% 3,01
AWFT 2,46 Ba-sklo 2,8
B-270 2,52 Multan 2,54
Eutal 2,57