Keramické kuličky

Obchodní zastoupení firmy Sigmund Lindner GmbH.

{ Text Block: }

Použití keramických kuliček je až nečekaně široké a najdeme mnoho aplikací různých velikostí keramických kuliček.

{ Single Image: 1209 }

keramicke_1_1
Caption:

{ Text Block: }

Je dobré také připomenout, že keramické kuličky se dělí nejen podle velikosti či rozsahu frakce, ale také dle základní keramické suroviny. Keramické kuličky se postupně stávají standardem pro výrobu mnoha typů produktů. Trend nahrazovaní skleněných kuliček keramickými je u mnoha aplikací nezadržitelný. Vše se dnes spojuje s efektivitou, výkonností a ekonomickým přínosem.

U všech aplikací musíte počítat nejen počáteční náklady na nákup náplně do jednotlivých zařízení, ale i na trvanlivost, nízké opotřebení perliček a kvalitu finálního produktu. Je známo, že opotřebení keramických kuliček je nižší než u klasických skleněných kuliček. Další výhodou je, že keramické kuličky jsou  daleko tvrdší a souměrnější a nedochází k úlomkům skla, které se dostává do produktů a tím je znehodnocuje. K tomuto jevu dochází jak při mletí barev,  tak i při mletí látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

{ Blank Space }

{ Text Block: }

Keramika, často slyšíme dej tam keramiku, nahraď sklo keramikou. Ale není jen jeden typ keramických kuliček. Je mnoho druhů a typů keramických kuliček s různou škálou použití. Jako první se musíme zmínit o mlecích keramických kuličkách v barvářském průmyslu při výrobě barev. 

{ Single Image: 1211 }

perlovy_mlyn_1_1
Caption:

{ Text Block: }

Nutno říci, že každý výrobce homogenizačních mlýnů – německý Netzsch (MLK, LME, LMZ), švýcarský Willy A.Bachofen (Dyno Mill KD, ECM), a další švýcarský Buhler (DCP Superflow, Supertex), polský Profarb či český Pro-Chema  konstruují dnes již všechny mlýny tak, aby se daly použít keramické kuličky. To znamená,  aby byly dost silné motory a materiál pláště a mlecích lopatek nebo disků odpovídaly měrné hmotnosti například keramických kuliček zirkon-oxidových, jejichž měrná hmotnost je i vyšší než  6 g/cm3. Proto používání keramických kuliček znamená pro perlové mlýny vysokou zátěž. Perlové mlýny s postupným nárůstem otáček elektromotoru, tak aby se perličky rozpohybovaly postupně, jsou již dnes samozřejmostí.

{ Blank Space }

{ Text Block: }

Jistě máte rádi dobrou čokoládu. Pro výrobu těch nejchutnějších čokolád se používají kuličky také a to kuličky ocelové, skleněné a dnes i keramické. Disperze hmoty se provádí keramickými kuličkami a právě tak získáte vynikající chuť těch nejjemnějších čokolád.

{ Single Image: 1214 }

keramicke_2_1
Caption:

{ Text Block: }

Ne ve všech technologiích se dají použít kuličky keramické a tak se často v potravinářství setkáváme i s kuličkami borosilikátovými, které jsou zdravotně nezávadné a v  některých případech je nezbytné je použít, i když jejich měrná hmotnost 2,23 g/cm3 je nízká a mají ve srovnání s kuličkami keramickými nižší mlecí výkon ( kinetickou energii).
Zkuste se podívat do chemické laboratoře a do chemického průmyslu vůbec. Všude najdete kuličky, a to skleněné, tak i keramické. Například keramické kuličky oxidu hliníku Al2O3 se používají v katalyzátorech při krakování ropy.

{ Blank Space }

{ Text Block: }

U některých mlecích a disperzních zařízení, většinou staršího data výroby,  se nedají použít keramické kuličky nejtěžší a proto máme v nabídce celou řadu kuliček keramických s různými vlastnostmi. Tak například kuličky z takzvaného zirkonového skla, které označujeme GZ,  jsou vynikajícím přechodem k vyšší efektivitě u starších homogenizačních technologií.

{ Single Image: 1217 }

perlovy_mlyn_2_1
Caption:

{ Text Block: }

Měrná hmotnost materiálu zirkoniového skla je 3.0 g/cm3 takže lze úspěšně nahradit klasické sklo a přitom zvýšit kinetickou energii náplně perlových mlýnů. Dalším typem keramického materiálu jsou kuličky ze zirkon-silikátu označované v naší nabídce  jako Z a ZS. Měrná hmotnost materiálu je 3,8 a 4,1 g/cm3. Zde bychom rádi připomněli hlavně technologii výroby kuliček ZS, jedná se o takzvané slinování, kdy kulička je vytvarována za studena a pak zahřátím ztvrdne. Tímto nejmodernějším způsobem výroby se z velké části zbavíme mikroskopických nerovností na povrchu kuliček, které se mohou opět ulomit a později přes sítko dostat do homogenizovaného produktu a v některých případech ho vážně znehodnotit. Co se týče měrné hmotnosti, ale i ceny, jsou v nabídce kuličky označené jako ZY vyrobené ze základního materiálu zirkon-oxidu, měrná hmotnost je 6 g/cm3. Tyto keramické kuličky se dají použít u perlových mlýnů nejnovějšího data výroby nebo u přestavených a zmodernizovaných zařízení s dostatečnou kapacitou chlazení.

V precisních laboratořích a výrobnách farmaceutického průmyslu, a to nejen tam, se používají mlecí keramické kuličky zirkon-oxidové označené jako ZY Premium.

{ Blank Space }

{ Text Block: }

Jak již bylo naznačeno perličky ZY jsou velice výkonné a trvanlivé, ale mají i jednu nevýhodu a to je pořizovací cena. Proto jsme spolu s výrobcem SiLi zařídili službu Recyklace ZY, kdy je možné použité náplně odvézt zpět k výrobci, kde se přetřídí a opět se rozdělí do jednotlivých přesných frakcí (rozsahu velikostí, např 1,4 – 1,6 mm) a dodají zpět k opětnému použití k zákazníkovi.

{ Single Image: 1220 }

keramicke_3_1
Caption:

{ Text Block: }

Ano, svět mlecích keramických kuliček je složitý a je nutno předávat si rady a zkušenosti. Proto funguje systém, kdy po konzultaci se zákazníkem a výrobcem navrhneme pro každou danou mlecí aplikaci to nejlepší řešení. V praxi to znamená u složitějších případů vyplnit technický dotazník a společně se zamyslet nad  jednotlivými problémy realizace změny či zavedení nové technologie a osazení stávajících či nových perlových mlýnů tou nejvhodnější náplní. Techničtí pracovníci výrobce keramických kuliček u firmy Sigmund Lindner GmbH (SiLi), které v ČR a SR zastupujeme,  mají k dispozici databázi zákazníků a zkušeností z celého světa. Rádi se o tyto zkušenosti s vámi společně podělíme a navrhneme nejvhodnější řešení a to nejen z hlediska výkonnosti celkové, ale i ekonomické a například i s ohledem na organizaci práce ve vašem podniku, kdy se například bavíme i o tom jak často se váš perlový mlýn startuje.

{ Text Block: }

Nebojte se s námi kontaktovat a dostanete ty nejlepší keramické kuličky a perly s vynikajícím servisem, zázemím a know how světového výrobce.

Máme v nabídce ucelenou řadu keramických kuliček. Různé typy vhodné pro různé aplikace dle požadavků zákazníků se liší v chemickém složení, v měrné hmotnosti a velikosti jednotlivých frakcí. V naší nabídce jsou kuličky zirkon- oxidové, zirkon- silikátové a ze zirkoného skla.

Použití těchto kuliček je mnoha průmyslových odvětví. Nejvíce se vyskytují v barvářském průmyslu při výrobě barev v mlecích mlýnech.

{ Text Block: }

Keramické kuličky:

  • Zirkonové
  • Zirkon-silikátové
  • Zirkon-silikátové slinuté
  • Zirkon-oxidové
  • Zirkon-oxidové Premium