Heliograf

Heliograf je jednoduchý přístroj, který slouží pro měření délky slunečního svitu, nikoliv však intenzity záření Slunce. Jeho hlavní součástí je skleněná koule, působící jako čočka – spojka, která soustřeďuje paprsky do jednoho místa, takže dochází k propálení stopy na měrnou pásku umístěnou za čočkou ( zdroj: wikipedia).
Součástí běžně používaného heliografu je koule o průměru 10 cm vyrobená z žíhaného optického skla.
Náš heliograf je unikátní také tím, že koule má průměr 26 cm. Podstavec vyrobil umělecký kovář pan Miroslav Liederhaus.