Střepy a drtě

{ Text Block: }

Střepy / drtě

Používání skleněných drtí různých barev a velikostí je velmi široké jak v oblasti dekorací, tak v oblasti estetické a technické.
Dekorační drtě se používají ve formě volných nebo fixovaných posypů do výloh, atrií nebo na vnitřní i vnější fasády, popřípadě podlahy. Nejznámější užití dekoračních drtí je na vánočních ozdobách.
Zpracování drtí pro estetické účely se používá v umění při zatavování do pryskyřic nebo přímo zatavením do skla, kde lze jednoduchým způsobem dosáhnout zajímavých barevných efektů.
Drtě pro technické účely se dodávají např. výrobcům podlah, kdy se pomocí přesně definovaných frakcí speciálních tvrdých skel lze dosáhnout protiskluzového povrchu. Jemné skleněné drtě se přidávají do barev pro zvýšení jejich odolnosti proti abrazi.

Skleněné drtě se užívají při fusingových technologiích práce se sklem. Hojně rozšířeno je užití barevných střípků z našich skle v keramice na glazury. Drobní (domácí) výrobci keramiky je mají ve velké oblibě jako levnou variantu keramických glazur.

{ Blank Space }

{ Gallery. Images (5): 1416, 1417, 1415, 1418, 1419 }

drt1
Caption: Střepy / drtě
drt4
Caption: Střepy / drtě
drt_mix
Caption: Střepy / drtě
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Caption: Střepy / drtě
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Caption: Střepy / drtě