Sklovina LiBa 2000+

Čiré bezbarvé sklo LiBa 2000+ je používáno hlavně na výrobu přesně broušených skleněných kuliček. Kuličky jsou čirého křišťálového vzhledu bez jakéhokoli zabarvení. Lze je použít také jako výchozí tvar pro výrobu malých čoček s optickými vlastnostmi s indexem lomu 1,52.

Měrná hmotnost2 585 kg/m3
Index lomu>= 1,520
Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti α9,7 ± 0,2 * 10-6 K-1
Transformační teplota tg505 +/- 5 °C
Deformační teplota tD570 +/- 10 °C
Littletonův bod měknutí tL680 +/- 5 °C
Odolnost proti vodě při 98 °CHGB 3 třída
Odolnost proti směsi alkáliíA 2 třída
Odolnost proti kyselině HClI. třída
Informativní chemické složení sklaSiO2 68 %
Na2O 11 %
CaO 6 %
K2O 6 %
BaO 4 %
ZnO 3 %
Al2O3 0,6 %
B2O3 0,1 %